consolidation

sammanslagning – av företag, av­del­ningar, servrar eller annat. Syftet är att utnyttja kapaciteten bättre så att man kan göra sig av med över­flödiga enheter. Även: att för­stärka något genom att göra sig av med det som är perifert och mindre viktigt och i stället satsa re­surserna på det centrala. Ett företag kan till exempel sälja till­­gångar som inte behövs, eller inte är viktiga för kärnverksamheten, och an­vända pengarna till att betala skulder. I bokföring används consolidated när man avser en hel koncern. Consolidated accounts är kvar­­tals­­bok­­slut. – Jämför med det svenska ordet konsolide­ring, som står för att sälja peri­fera till­gångar för att kunna betala skulder.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 17 oktober 2012]