container-as-a-service

(CaaS) – tjänst där resurser som behövs för att köra it-system i containers (programbehållare) tillhandahålls genom internet (genom molnet). – En programbehållare kan beskrivas som ett stort block av mjukvara som innehåller alla resurser som ett visst system behöver: programkod, databaser, operativsystem, datakommunikation och annat. Grundidén är att helheten enkelt ska kunna flyttas från en server eller molntjänst till en annan. Programbehållaren körs mot hårdvaran genom ett standardiserat gränssnitt. – CaaS kan sägas virtualisera programbehållaren: det stora blocket av mjukvara existerar inte som en sammanhållen enhet, men kombinationen av resurser beter sig gentemot användaren / beställaren som en programbehållare. Tjänster för CaaS brukar till stor del auto­mat­i­sera uppbyggandet av programbehållare. En viktig funktion som sköts i CaaS är orkestrering.

[it-system] [ord på as-a-service] [8 augusti 2017]