contention

konkurrens om resurser, tävlan om resurser; huggsexa – i programkörning: det att flera processer samtidigt begär tillgång till samma resurs. Detta kan ställa till problem vid programkörning, och därför har alla operativsystem mekanismer för att se till att resurserna fördelas i god ordning. Ordet kan ha motsvarande betydelse när det gäller tillgång till förbindelser i nätverk – se också kollision. – Contention har fler betydelser utanför it. Det kan till exempel betyda påstående, något man hävdar – ”I contend that…” – ”jag hävdar att…, jag vidhåller att…”.

[contention] [programmering] [18 december 2019]