crowdlending

”gräsrotsutlåning” – utlåning av pengar som ställs till förfogande av privatpersoner och företag. – Crowdlending ordnas av företag som förmedlar låneansökningar och presenterar dem för tänkbara utlånare. Utlånarna väljer vilka de vill låna ut pengar till i varje enskilt fall. – Skillnaden mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är att crowdlending hanteras som annan penningutlåning, det vill säga att det görs kreditprövning och att de som lånar ut pengarna räknar med att få dem tillbaka med ränta. De som satsar pengar i gräsrotsfinansiering gör det däremot för att de gillar en produktidé och vill bidra till att den förverkligas – de räknar inte med att få pengarna tillbaka.

[finansiering] [hop] [ändrad 1 januari 2021]

Dagens ord: 2020-09-03