cyberkreol

ett tänkt fram­tida språk som några tror kommer att växa fram ur kommunikationen på internet. Det kan tänkas bli en kombi­na­tion av förenklad engelska och de för­kort­ningar och special­ord som används i chatt och SMS. – Ett kreol­språk är i språkvetenskapen ett före detta pidgin­språk (ett hjälpspråk som är ett förenklat ”riktigt” språk) som har stabili­serats och sedan har blivit huvudspråk för en folk­grupp. – På engelska: cybercreole. – Läs mer i denna artikel. – Jämför med cyberpidgin.

[språk] [ändrad 18 april 2020]