cybernetik

studiet av styrsystem i maskiner, människor och levande varelser, sär­skilt kommu­nika­tion och åter­­kopp­ling. Nära be­­släktat med system­­teori och in­formations­teori samt dator­­veten­­skap. Ordet används numera sällan som benämning på en vetenskaplig disciplin. – – Termen cyber­netik i denna be­­ty­delse infördes 1948 av Norbert Wiener, och har gett oss kort­f­ormen cyber. Den franska veten­­skaps­mannen André Marie Ampère (1775——1836, se Wi­ki­pedia) myntade ordet redan 1831 i be­tydelsen ”veten­­skapen om politisk ledning av människor”. –Ordet kommer av grekiska kyber­netes, ’’styr­man’’.

[datorvetenskap] [ändrad 2 augusti 2017]