cybernetik

studiet av styrsystem i maskiner, människor och levande varelser, sär­skilt kommu­nika­tion och återkoppling. Nära besläktat med system­­teori och informations­teori samt datorvetenskap. Ordet används numera sällan som benämning på en vetenskaplig disciplin. – Termen cybernetik i denna betydelse infördes 1948 av Norbert Wiener, och har gett oss kort­f­ormen cyber. Den franska veten­­skaps­mannen André Marie Ampère (1775—1836, se Wikipedia) myntade ordet redan 1831 i be­tydelsen veten­­skapen om politisk ledning av människor. – Ordet kommer av grekiska kyber­netes – styr­man.

[datorvetenskap] [ändrad 2 augusti 2017]