Data General

uppköpt tillverkare av mini­­datorer. – Data General var på 1970‑talet en allvarlig utmanare till Digital†. Numera ingår Data General i EMC. – Före­taget grundades 1968 av av­hoppare från Digital. De ville göra billigare, snabbare och enklare mini­datorer än Digital gjorde, och var framgångsrika i ett par decennier. På 1990‑talet gick Data General över till att till­­verka servrar. Men före­­taget fick ökande problem med att hävda sig på en marknad där billiga servrar mass­produ­ce­rades, och det blev 1999 upp­köpt av EMC. – Data Generals stor­hets­tid be­skrevs i den pris­be­lönta boken The soul of a new machine (1981 – En dators födelse, 1982) av Tracy Kidder (länk).

[företag] [minidatorer] [uppköpt] [ändrad 29 juni 2017]