databehandling

(data processing) – bearbetning av data i en dator. – Den engelska termen data processing infördes i IBM:s marknads­föring på 1950-talet, eftersom IBM då trodde att ordet computing skulle av­skräcka kunder i affärs­världen. Computing an­sågs låta för matematiskt och tekniskt, och vad IBM ville var att övertyga kunderna om att datorer lämpade sig för att hantera kundregister och bok­föring. På svenska blev det alltså databehandling. – Numera är computing ett mycket vanligare ord på engelska än data processing.

[drift] [it-historia] [ändrad 30 januari 2018]