datadiod

i datakommunikation: anordning för enkel­riktad data­över­föring. – Datadioder används i nätverk med höga krav på säker­het. De är konstruerade så att det är fysiskt omöj­ligt att sända data i mer än en riktning. Den mottagande ut­rust­ningen har alltså ingen möj­lig­het att påverka den avsänd­an­de. – På engelska: data diode. – En diod är en elektrisk kom­po­nent som släpper igenom ström bara i en rikt­ning.

[datakommunikation] [it-säkerhet] [ändrad 3 januari 2018]