Datainspektionen

(DI) – den svenska myndighet som övervakar användningen av personuppgifter i datorer och i andra samman­hang. (Se Personuppgiftslagen† (PuL) och Dataskydds­för­ord­ningen.) Datainspektionen har också tillsyn över kreditupp­lysning och inkassoverksamhet. – Regeringen bestämde tidigare att Datainspektionen under 2018 skulle byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten (se pressmeddelande från Regeringskansliet), men i maj 2018 protesterade DI:s chef Lena Lindgren Schelin (se pressmeddelande), och föreslog i stället namnet Dataskyddsmyndigheten. I september 2020 föreslog regeringen i budgetpropositionen att namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten ska ske vid årsskiftet 2020–2021. – Se datainspektionen.se. – IDG:s artiklar om Datainspektionen: länk.

– In English: Datainspektionen, in English The Swedish data protection authority, is a government agency responsible for protecting the right to privacy. It also supervises credit information and collection agencies. Read more in English on this link. – For more summaries in English, please click on this link.

[dataskydd] [myndigheter] [personuppgifter] [ändrad 5 juli 2019]