dedicate

  1. – se dedikera;
  2. – i engelskspråkig patenträtt: dedicate a patent – göra ett patent till allmän egendom: den som äger patentet avstår från sin ensamrätt och låter alla som vill använda patentet utan avgift.

[it-system] [patent] [ändrad 18 september 2018]