deep fake news

falska nyheter som är så genomarbetade att de verkar äkta. Det kan vara förfalskade videoinspelningar av uttalanden av politiker eller andra kända personer. Sådana förfalskningar kan göras så att de är nästan omöjliga att genomskåda – se ansiktsbyte.

[källkritik] [14 november 2018]