deep fake news

falska nyheter som är så genomarbetade att de verkar äkta. Det kan vara förfalskade videoinspelningar av uttalanden av politiker eller andra kända personer. Kallas på svenska för djupfejk. Sådana förfalskningar vara så skickligt gjorda att de är nästan omöjliga att genomskåda – se ansiktsbyte.

[källkritik] [ändrad 31 januari 2019]

Dagens ord: 2019-02-04