delad hårddisk

hårddisk eller partition på hårddisk som flera användare har tillgång till via ett nätverk. Termen delad hårddisk används i synnerhet om hårddiskar som tillhör enskilda persondatoranvändare. (Motsvarande för SSD.) – På engelska: shared hard drive. – Jämför med fildelning.

[datalagring] [nätverk] [ändrad 24 april 2021]