deobfuskering

(deobfuscation) – omvandling av tillkrånglad programkod till pro­gramkod som är lätt att överblicka och förstå. Termen används främst när det gäller programkod som är avsiktligt tillkrånglad, se obfuskering. – En dator­veten­skap­lig artikel om tekniker för deobfuskering finns på denna länk.

[datorvetenskap] [programmering] [26 maj 2017]