desking

  1. – jämförande av olika låneerbjudanden för att man ska kunna välja det förmånligaste. – Desking software – program som underlättar detta;
  2. – utplacering av anställda eller andra på tillgängliga skrivbord; att förse en arbetsplats med skrivbord (och andra möbler);
  3. – hot desking, hotdesking – det att ingen anställd har eget, fast skrivbord, utan de anställda som är inne sätter sig vid de skrivbord som råkar vara lediga. Varje anställd brukar ha en rullhurts med egna saker.– Jämför med hoteling.

[applikationer] [arbetsplats] [företag och ekonomi] [ändrad 17 maj 2022]