desking

  1. – jämförande av olika låneerbjudanden för att man ska kunna välja det förmånligaste. – Desking software – program som underlättar detta;
  2. – utplacering av anställda eller andra på tillgängliga skrivbord; att förse en arbetsplats med skrivbord (och andra möbler);
  3. – hot desking – det att ingen anställd har eget, fast skrivbord, utan de anställda som är inne sätter sig vid de skrivbord som råkar vara lediga. – Jämför med hoteling.

[applikationer] [arbetsplats] [företag och ekonomi] [ändrad 19 mars 2021]