DEUCE

Digital electric universal computing engine – en engelsk dator som 1955—1963 till­verk­a­des industriellt i totalt 31 exemplar av före­­taget English Electric. Den byggde på arki­tek­turen i datorn ACE, som hade kon­stru­era­ts av Alan Turing. – Se Wikipedia.

[datorer] [förkortningar på D] [it-historia] [ändrad 10 december 2018]