DevSecOps

DevOps med security – strävan efter att göra it‑säkerhet till en integrerad del av programutveckling enligt DevOps-modellen. Säkerheten ska testas löpande av programutvecklarna under utvecklingsprocessen, inte bara i efterhand.

[it-säkerhet] [ord på -ops] [programmering] [29 april 2021]

Dagens ord: 2021-05-04