DHTML

dynamisk HTML – lös term för HTML med tillägg som CSS och JavaScript. De förvandlar HTML-sidor från statiska (orörliga) till dynamiska. En dynamisk HTML‑sida kan ha inslag som påverkas av musrörelser (även utan klick) och som har föränderliga delar.

[förkortningar på D] [webbpublicering] [ändrad 17 september 2020]