dhtml

dynamisk html – lös term för olika tillägg till html. Gemensamt för dem är att de förvandlar html-sidor från statiska (orörliga) till dynamiska. En dynamisk html-sida kan ha element som påverkas av musrörelser och som rör sig. Sådant är i vanlig html bara möjligt om man använder tilläggs­program som Java.