Diab

svenskt företag, mest känt för att det utvecklade datorerna i ABC‑serien och deras operativ­system. – Diab ut­veck­lade Unix-versionen Dnix (även kallad D‑nix), som när den kördes på ABC‑datorer kallades för ABCenix. Före­taget utvecklade också en kompilator som fortfarande ut­vecklas och säljs under namnet Diab av företaget Wind River (se Wind River Linux). – Diab grundades 1970 av Lars Karlsson. Före­taget köptes 1990 av franska Bull, som fort­satte att sälja och ut­veckla datorer under varu­märket Diab i några år. – Diab ut­veck­lade först hål­korts-base­rade datorer för styrning av in­du­stri­ella pro­cesser, men samarbetade i slutet av 1970‑talet med Luxor om utvecklingen av ABC‑datorn, först ABC80, senare andra mo­deller, varav de mest kraft­fulla körde Unix. Diab utvecklade också datorer som såldes under företagets eget namn. – För­kort­ningen Diab står för Data­indu­strier AB. – Läs mer i Historien om Diab (länk).

[persondatorer] [it-historia] [ändrad 3 maj 2019]

Dagens ord: 2013-11-29