dielectric

icke-ledande material, isolator, dielektrikum – elektriskt isolerande material, till exempel glas.

[material] [ändrad 14 december 2017]