digest

alternativ engelsk term för hash – se kondensat. – Genom att avsändaren bifogar ett kondensat till ett meddelande (en elektronisk signatur) kan mottagaren upptäcka om meddelandet har ändrats på vägen.(Grundbetydelse av digest: sammanfattning, referat; digestion=matsmältning.)

[it-säkerhet] [matematik] [ändrad 4 juli 2021]