dll

dynamic link library – en samling programmoduler som används av flera olika program i Windows. De lagras i separata filer och har filnamnsändelsen dll.