DMB

Digital multimedia broadcasting – standard för radiosändning av text, video och ljud till handhållna apparater som mobiltelefoner. Standarden utvecklades i Sydkorea på 00-talet och har inte nått större spridning i andra länder. DMB är främst avsett för utsändningar från en till många, alltså vanlig radio och tv, men har också kapacitet för två­vägs­kommunikation, till exempel interaktiv tv. DMB är en tillämpning av DAB (det europeiska digital­radio­systemet). För sändningar direkt från satellit till handhållna mottagare talar man om S‑DMB, för sändningar från marknätet heter det T‑DMB, T för terrestrial (marksänd). I Norge kallas DMB för MiniTV. – Ett kon­kurrerande liknande system var det avvecklade DVB‑H (se DVB) och dess efter­följare. – Se organisationen WorldDAB:s webbsidor (länk) (borttagen).

[förkortningar på D] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 16 juni 2017]