doomscrolling

”domedagssurfande” – ägnande av mycket tid åt att leta efter domedagsnyheter på internet – epidemier, katastrofer, miljöförstöring. – Uttrycket doomscrolling blev känt under Covid 19‑pandemin 2020. Det ska ha myntats av journalisten Kevin Roose (kevinroose.com)New York Times. – Kallas också för doomsurfing. – Se också scrolling (skrollning). – Helt apropå: se denna länk.

[it-liv] [surf] [ändrad 14 augusti 2021]

Dagens ord: 2020-07-04