Dotnet My Services

tidigare kallat Hailstorm – ett nerlagt initiativ från Microsoft för webbaserade tjänster, baserade på Dotnet. – Dotnet My Services var en vidareutveckling av Passport. Det lades ner i stillhet under 2003—2004. – Ett alternativt initiativ för att införa en liknande lösning, oberoende av Microsoft, är Liberty Alliance.