DTD

document type definition, dokument­typs­definition – i XML och SGML: specifikation av hur ett doku­ment av en viss typ ska vara uppbyggt. – DTD:n för ett brev kan till exempel omfatta delarna adressat, av­sändare, hälsningsfras, text och av­slut­nings­fras. Delarna kan i sin tur delas upp i mindre delar. Adressat kan bestå av namn, ut­del­nings­adress, post­nummer och ort. – En DTD fungerar som en mall för skribenten. Den undelättar också grafisk presenta­tion av doku­mentet samt auto­ma­tisk sökning och lagring av data. Ett datorprogram kan till exempel med hjälp av DTD:n auto­ma­tiskt hitta adress­upgifter i ett brev och lagra dem i en databas. – Läs också om parser.

[dokument] [förkortningar på D] [xml] [ändrad 28 januari 2018]