e-lationship

(eller elationship) – e‑lation – förhållande med någon som man bara känner genom internet. Engelska elation betyder ’förtjusning’, ’upp­rymd­het’. – Fler uttryck på -e.