ecdl

European computer driving license – det europeiska datakörkortet, alltså en grundutbildning i användning av persondator. Samma som det svenska datakörkortet.