echo chamber

ekokammare – ett antal bloggar eller andra publikationer som okritiskt upprepar information som de hämtar från varandra. Även: en som håller med om allt du säger.

[bloggar] [källkritik] [ändrad 28 februari 2018]