Eckert, J Presper

(J för John) – amerikansk dator­pionjär (1919—1995). – J Presper Eckert kon­stru­erade datorn Eniac till­sammans med John Mauchly. Eniac räk­na­des länge, i kon­kur­rens med Mark I, som världens första dator, men numera räknas Konrad Zuses Z3 från 1941 som först. – Eckert, som under sitt liv tog 85 patent, räknas som ingenjören bakom Eniac, medan Mauchly var tänkaren. De två deltog också kon­struk­tionen av datorn Edvac. 1946 startade Eckert och Mauchly dator­före­taget ECC, Electronic Control Company, som sedan bytte namn till Eckert-Mauchly Computer Corporation. Det såldes 1950 till Remington Rand, och blev så småningom Unisys. Eckert var kvar som chef till 1989.

[it-historia] [j presper eckert] [personer] [ändrad 30 maj 2017]