Edsac

Electronic delay storage automatic calculator – dator som byggdes i England på 1940-talet. Den var i bruk 1949–—1959. Den var före­gång­are till en annan dator, Leo. – På 2010-talet pågår Edshack, ett projekt för att åter­upp­bygga Edsac. – Se artikel från britt­iska National museum of computing (länk).