embrace, extend and extinguish

”välkomna, modifiera och förinta” – intern benämning på Microsofts strategi för att bli av med konkurrenter, i synnerhet på 1990‑talet:

  • Embrace – välkomna – innebär här att man anammar och börjar använda en konkurrerande standard, eller utvecklar en egen produkt som är kompatibel med en ledande produkt på marknaden;
  • Extend – modifiera – innebär att man sedan modifierar standarden med egna tillägg och ändringar som konkurrenten inte kan, eller inte vill, använda;
  • Extinguish – förinta – är att sedan, när de egna tilläggen och ändringarna har blivit en inofficiell standard, slå ut konkurrenten.

– I stället för extinguish används ibland orden exterminate eller engulf. – Strategin användes i mycket tydlig form när Microsofts webbläsare Internet Explorer slog ut Netscapes Navigator†. – Källor finns i fotnoterna till artikeln i Wikipedia (länk).

[företag och ekonomi] [ändrad 9 juli 2020]

Dagens ord: 2015-02-05