emergent spel

(emergent gameplay) – spel där regler och förutsättningar ändras under spelets gång. – Förändringarna kan bero på spelarnas handlingar och på yttre händelser. Emergenta spel är oftast datorspel, men emergens kan också förekomma i andra slags spel, till exempel i rollspel. – Det går ingen skarp gräns mellan emergenta spel och förgrenade spel. I förgrenade spel finns ett antal förprogrammerade ”berättelser” (branching narratives), och det beror på spelarens handlingar vilken som väljs. Men varje förgrening är så att säga en snitslad bana. Emergenta spel förväntas snarare bygga upp en ”berättelse” baserad på vad spelarna gör och ibland även på yttre händelser. – Se också emergens.

[spel] [23 april 2021]

Dagens ord: 2021-05-05