Epoc

nerlagt operativsystem för hand­hållna datorer, ut­vecklat på 1990‑talet av Psion. Ut­vecklingen av Epoc upp­hörde 1998, då det er­sattes av en vidare­utveckling, Symbian†. Det var ett operativ­system avsett för smarta mobiler, och det an­vändes bland annat av Sony Ericsson† och Nokia. En av Epocs stora för­delar var att det var ström­snålt.

[it-historia] [nerlagt] [operativsystem] [ändrad 28 juni 2017]