Equation Group

The Equation group – grupp som sägs ligga bakom mycket avancerade nätattacker och dataintrång. Det kan vara en grupp som är knuten till den amerikanska signalspaningsorganisationen NSA. –Gruppen blev känd i februari 2015 när Kaspersky Labs publicerade en rapport om den (länk). Namnet the Equation group är det namn Kaspersky ger gruppen. Det uppges bland annat att the Equation group har installerat program för avlyssning i de fasta pro­gram­men på hårddiskar från ledande tillverkare. Om det är sant finns avlyssningsmöjligheten hos miljoner vanliga dator­användare, och dessutom på en plats där programmet är mycket svårt att spåra och avlägsna. Kas­persky tror också att det finns ett nära samband mellan the Equation group och sabotage­programmet Stuxnet.

Dagens ord: 2015-05-05