error level analysis

(ELA) – metod för att upptäcka vissa tecken på att ett digitalt foto har blivit manipulerat. – ELA ger utslag ifall ett foto är sammansatt av delar med olika komprimerings‑grad. En förutsättning är att fotona har komprimerats med inexakt komprimering. ELA fungerar alltså inte på okomprimerade foton, och inte heller på foton som har komprimerats med exakt komprimering. – Slutsatser om att vissa nyhetsfoton har blivit manipulerade, baserat på analys med ELA, har ifrågasatts av kritiker. Metodens upphovsman, Neal Kravetz, säger att ELA bara är ett verktyg, och att det är användaren som måste göra den slutliga bedömningen. – Mer i Wikipedia. – Introduktion till ELA, se denna länk.

[källkritik] [ändrad 5 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-05