Erwise

den första webb­läsaren med grafiskt användargränssnitt. –– Erwise ut­veck­­la­des 1992 av fyra studenter i Hel­sing­fors. De hette Kim Nyberg, Teemu Rantanen, Kati Suominen och Kari Sydänmaanlakka. – Erwise kunde ha blivit den första stora webb­läsaren i stället för Mosaic, men arbetet avbröts av att studenterna tog examen och började med annat. Tim Berners-Lee ville då ta över pro­jektet, men det stupade på att allt var skrivet på finska. –– För mer in­for­ma­tion, följ länkarna på Wikipedia.

[it-historia] [webb­läsare] [ändrad 4 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-05