esoterisk

begriplig eller intressant bara för en liten krets med specialkunskaper; teoretiskt intressant men utan praktisk tillämpning. Ursprungligen användes esoterisk om religiös eller mystisk kunskap som var avsedd enbart för en liten krets av invigda. – Esoteriska programspråk är programspråk som har utvecklats för rent teoretiska ändamål eller som skämt, men utan tanke på praktisk användning. – På engelska: esoteric.

[programspråk] [språktips] [20 januari 2016]