esoterisk

(esoteric) – begriplig eller intressant bara för en liten krets med specialkunskaper; teoretiskt intressant men utan praktisk tillämpning. Ursprungligen användes esoterisk om religiös eller mystisk kunskap som bara var tillgänglig för en liten krets av invigda. – Esoteriska programspråk är programspråk som har utvecklats för rent teoretiska ändamål eller som skämt, men utan tanke på praktisk användning.