event-driven architecture

(EDA) – händelsedriven arkitektur – datorsystem som är uppbyggda enligt principen att allt som systemet gör är svar på händelser utanför systemet. Det är ett sätt att konstruera affärssystem med ett lite annat perspektiv på verksamheten än SOA (service-oriented architecture). De händelser som datorsystemet hanterar kan vara sådant som kundsamtal, beställningar, försök till dataintrång eller ändringar i vädret – alltid externa händelser. Skillnaden mellan SOA och EDA kan vara subtil: i EDA leder vissa externa händelser till att ett meddelande skickas till olika delar av systemet: dessa delar är sedan självständigt programmerade att avgöra hur de ska reagera på händelsen, eller om de inte ska reagera alls. I SOA är det snarare så att en bestämd del av systemet har till uppgift att reagera på händelser av en viss typ och sedan startar vissa tjänster. De två filosofierna brukar betraktas som komplementära.

[it-system] [ändrad 8 september 2020]