faktoid

spritt påstående som är falskt, men tas för sant. – Kända fak­to­ider är att ”på medel­tiden trodde alla att jorden var platt” (fel) eller att ”Kristian tyrann i Dan­mark kallades för Kristian den gode” (fel). – Ordet faktoid blev spritt i Sverige 2008 med Peter Olaussons bok Faktoider: för­sant­hållna osan­ningar, halv­san­ningar och miss­upp­fatt­ningar, men det hade an­vänts tidigare i samma be­ty­delse, se Språk­­rådet (länk). – Se också vand­rings­sägen. – På engelska talar man om zombie lies. – Jäm­för med engelska factoid, som oftast be­tyder ’kuriositet’ –– så kallat värde­löst vetande

[fel] [ändrad 7 december 2017]