fat finger problem

tjockfingerproblem – problem med att peka rätt på en pekskärm eller surfplatta. Antingen på grund av att man har för grova fingrar eller på grund av att detaljerna på skärmen är för små.