fat finger problem

tjockfingerproblem – svårighet att peka rätt på en smart mobil eller surfplatta; antingen på grund av att man har för grova fingrar eller på grund av att detaljerna på skärmen är för små.

[grafiskt användargränssnitt] [pek] [ändrad 21 januari 2018]