Feynman, Richard

(1918—1988) – amerikansk fysiker och Nobelpristagare (länk). – Feyn­man var en av världens ledande forskare inom kvant­fysik och partikel­fysik. Han var också känd för sin förmåga att förklara grundläggande begrepp på ett enkelt och intresseväck­ande sätt. En av hans sista insatser var klarläggandet av orsaken till att rymd­färjan Challenger exploderade 1986 – det berodde på att en o‑ring inte tålde nedkylning. – Inom datateknik är Feynman känd bland annat för att han var en av de första som förutsåg kvantdatorer. Han arbetade på 1980‑talet med utveckling av massivt parallella datorer. Under 1980‑talet samarbe­tade han också med Stephen Wolfram. – Feynmans före­läs­ningar om data­teknik har getts ut under namnet Feynman lectures on compu­tation (utgiven år 2000). Han beskriver där de grundläggande opera­tionerna i data­teknik. – Feyn­man tycks ha ansträngt sig för att framstå som ex­centrisk. En av hans många böcker heter What do you care what other people think?.

[datorvetenskap] [fysik] [personer] [ändrad 20 augusti 2018]