filnamn

komplett och särskiljande namn på en fil. – Filnamnet består av ett indi­viduellt namn och en fil­namns­ändelse. De skiljs åt av en punkt, till exempel fil.doc. Filnamnsändelsen anger filformat och läggs oftast till automatiskt. Det individuella namnet kan man som regel välja fritt, men det finns ofta be­gräns­ningar, till exempel antal tecken i namnet. Det kan också finnas begräns­ningar i vilka tecken som kan ingå. – Filnamnet som helhet måste vara unikt för det system som det finns i, men två filer kan ha samma individuella namn om de har olika fil­namns­ändelser, till exempel fil.doc och fil.jpg. – Ett annat ord för filnamn är filbeteckning. – Observera att domäner, till exempel idg.se, har samma form som fil­namn, men de är inte fil­namn utan delar av adresser.