filnamn

komplett och särskiljande namn på en fil. – Filnamnet består av ett individuellt namn och en filnamnsändelse. De skiljs åt av en punkt, till exempel fil.doc. Filnamnsändelsen anger filformat och läggs oftast till automatiskt. Det individuella namnet kan man som regel välja fritt, men det finns ofta begränsningar, till exempel antal tecken i namnet. Det kan också finnas begränsningar i vilka tecken som kan ingå. – Filnamnet som helhet måste vara unikt för det system som det finns i, men två filer kan ha samma individuella namn om de har olika filnamnsändelser, till exempel fil.doc och fil.jpg. – Ett annat ord för filnamn är filbeteckning. – Observera att domäner, till exempel idg.se, har samma form som filnamn, men de är inte filnamn utan delar av adresser.

[filer] [ändrad 12 december 2016]