FireWire

standard för anslutning av utrustning till dator: klarar snabb dataöverföring och passar bra för digital video och andra krävande applikationer. – FireWire är en buss och en standard för kontakter. Man kan koppla ihop upp till 63 apparater (hårddiskar, skrivare, videokameror…) i en slinga och ansluta dem till ett enda FireWire-uttag i en dator. FireWire kan överföra upp till 800 megabyte per sekund, och kan dessutom göra det med garanterad datatakt, vilket är värdefullt när man spelar in digital video. Nackdelen är att tekniken är dyr. – FireWire utvecklades av Apple som en ersättning för SCSI, och lanserades 1998. Det har blivit en standard under beteckningen IEEE 1394, och används också i Windows-världen. Sony marknadsför firewire som i.Link, och det marknadsförs också under namnet Lynx. – Branschorganisationen för FireWire heter 1394 Trade Association (länk), vilande sedan 2015.

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 30 januari 2018]