flexplace

flexplats – fritt val mellan att arbeta på arbetsplatsen eller hemma. Ordet anspelar på flextime, flextid.

[arbetsplats] [ändrad 24 september 2018]