flyktig

(volatile) – om data i datorminnen: beroende av ständig strömtillförsel. – Data i ett flyktigt (även: volatilt) minne försvinner när man bryter strömmen. De vanligaste arbetsminnena, DRAM, är flyktiga, vilket alla vet som har förlorat data vid strömavbrott. – Se också icke-flyktig och efemär.

[minnen] [ändrad 22 februari 2018]