forcering

(cipher breaking) – uträkning av innehållet (klartexten) i ett krypterat meddelande utan tillgång till nyckeln. Eventuellt också utan kännedom om krypteringsalgoritmen. Mer vardagligt: knäckande av krypteringen. Det är alltså främst spioner, industrispioner och underrättelsepersonal som ägnar sig åt forcering i denna bemärkelse. En specialist på forcering kallas för forcör. – Jämför med dekryptering. – Läs också om Kerck­hoffs princip.

[kryptering] [ändrad 17 oktober 2019]