forcering

(cipher breaking) att ta fram texten (klar­texten) i ett krypterat med­delande utan att ha till­gång till nyckeln. Eventuellt också utan känne­dom om krypterings­algoritmen. Mer var­dagligt: att knäcka krypteringen. Det är alltså främst spioner, industri­spioner och under­rättelse­personal som ägnar sig åt forcering i denna be­märkelse. Jäm­för med de­kryptering. Läs också om kerck­hoffs princip.