Free network foundation

(FNF) – en troligen nerlagd organisation som utvecklar ett globalt datanät som ägs och drivs av användarna. Grundades 2011. – FNF:s nätverk ska vara fritt från censur och över­vakning samt oberoende av myndig­heter och företag. Tekniken är baserad på radio­kommunikation enligt mesh‑principen: var och en kommu­ni­ce­rar med sina närmaste grannar i nätet, och meddelanden vidarebeford­ras från granne till granne tills de når mottagaren. – Läs mer på thefnf.org (nere sedan juni 2018). – Se också videon Free the network från 2012 (länk). – Läs också om bit (betydelse 2), Feed over email, Greatfire, Haystack, internetridån, Meshnet, svartkast och Telex (betydelse 2).

[aktivism] [inaktuellt] [organisationer] [personlig integritet] [trådlöst] [ändrad 11 februari 2019]

Dagens ord: 2014-12-28