Freese, Jan

(19332007) – svensk ämbetsman och företagare, generaldirektör för dåvarande Datainspektionen† 19771986. 1986—1992 var Freese vice vd på Sveriges Industriförbund, 1992—1994 generaldirektör för Telestyrelsen (före­gångare till PTS), 1994—1997 generaldirektör för PTS. – Freese var också grundare och styrelseordförande i företaget Nordisk mobiltelefoni Sverige, numera Net 1. – Jan Freese gav 1987 ut den självbiografiska boken Den maktfullkomliga oförmågan. Mycket tyder också på att Jan Freese, eventuellt tillsammans med någon annan, stod bakom pseudo­nymen Jan‑Jöran Stenhagen.

[jan freese] [personer] [ändrad 4 november 2019]

Dagens ord: 2014-11-06