G Suite

webbaserad programsvit från Google, avsedd för företag. – G Suite innehåller kontorsprogram och program för kommunikation och sam­arbete. Alla program körs i webbläsare. Allt sparas i Googles moln. – G Suite är en avgiftsbelagd tjänst, men programmen som ingår kan användas gratis var för sig. I den avgiftsbelagda tjänsten ingår bland annat support och säkerhetsåtgärder. – G Suite är sedan september 2016 namnet på det som tidigare hette Google Apps. – Se gsuite.google.com.

[programsviter] [ändrad 6 maj 2018]